Studieoversikt / Opptakskrav
 

Opptakskrav

Krav til opptak på Norsk Akademi for Naturmedisin er generell studiekompetanse etter videregående opplæring eller 23/5 regelen. Opptak gjøres også på grunnlag av realkompetanse.

Generell studiekompetanse:
 
For generell studiekompetanse må følgende utdanning og/eller praksis være bestått:
 
Utdanning / praksis:
• Allmenne, økonimiske og administrative fag
• Studieretning i Reform 94 for generell studiekompetanse
• Utdanningsprogram for studiespesialisering i Kunnskapsløftet
 
Fagkrav etter Reform 94: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag
Fagkrav etter Kunnskapsløftet: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie.
 
23/5-regelen
For generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må følgende oppnås i tillegg til fagkravene:
• Fylle 23 år eller mer i løpet av opptaksåret
• 5 års yrkespraksis og/eller utdanning
 
Realkompetanse:
 
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Selv om du får godkjent realkompetanse til et studie, vil ikke dette automatisk gi tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn tallet på studieplasser, gjelder prinsippet om ”førstemann-til-mølla.”
 
Krav til norskkunnskaper:
 
Søkere med utenlandsk utdanning (land utenfor Norden) må dokumentere kunnskaper i norsk med en av følgende:
• bestått eksamen fra Læreplan i norsk som andrespråk
• bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
• bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk og andre samfunnskunnskap for utenlandske studenter.
• Test i norsk, høgre nivå, skriftlig (”Bergenstesten”) med minimum 450 poeng
 
Fritak for helsepersonell:
 
Søkere som har fullført utdanning innen helsefag kan søke om fritak for medisinske fag. For å få fritak må det søkes skriftlig i eget skjema og vedlegges nødvendig dokumentasjon som viser avlagt eksamen, eksamens karakter og fagets omfang. Søknad om fritak for medisinsk undervisning må sendes sammen med søknaden til studiene. Fritak vil ikke medføre raskere studieprogresjon med mindre ikke annet er avtalt.
Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no