Studieoversikt / Visuell oversikt

Visuell oversikt

Her ser du en visuell modell for studiene på NAN
 
Lagre
Lagre
Lagre
Her følger en forklaring på den visuelle modellen

På NAN

Grunnfag
Første år er et grunnfag og står selvstendig.
Dette er en unik orientering som gir en enhetlig forståelse av de aktuelle fagområdene. Året gir en god oversikt over de grunnleggende prinsippene for helse og sykdom, de ulike terapiformene og de modeller som brukes.

Grunnfaget er perfekt for den som har administrativt helsearbeide eller forsker på områdete og ønsker en god forståelse og oversikt. Det kan da være aktuelt å fravelge enkelte fag avhengig av mål med studiet og tidligere kompetansebakgrunn. De fagene som er mest aktuelle for de som har annen helsefaglig bakgrunn er samlet i faget Enhetsmedisin. Dette faget er samlet over noen få helger slik at det er lett å ta i forbindelse med annet arbeide eller andre studier.

Enhetsmedisin gir grunnlaget for kunnskapsbehandling, alternativmedisinsk begrepforståelse, modellbygging, og forståelse av helse og sykdom gjennom VEKS I og II, samt forståelsen av det holografiske prinsipp.

Grunnfaget bygges på med 2 år for å bli naturterapeut. 

Naturterapeut
Grunnfag medisin med anatomi og fysiologi gir forståelse av kroppens oppbygning og funksjon. Vi anbefaler at dette fullføres senest til årskiftet det andre studieåret.

Naturmedisin II og III legger det teoretiske og praktiske grunnlaget for å bli naturterapeut.

Naturmedisin delen legger grunnlaget for utdannelsen til naturterapeut gjennom anamnese og metodologi samt fordypning i alternativmedisin med vekt på orientalsk medisin, homeopati, ernæring, og holografiske metoder. Legemiddellæren på NAN behandles på en unik måte gjennom den enhetlige tilnærmingen på den ene siden og oppdateringen på siste nytt innen forskning på den andre. Gjennomgang av lover og regler, markedsføring, drift og etablering av praksis er fag som gjør overgang til praksis mulig. På denne måten kan man starte praksis mens man samtidig fordyper seg i en profesjonsutdanning.

Profesjonsutdanning
Integrerende medisin er et fag som er unikt for NAN, det er utviklet over de siste 20 årene og bygger bro mellom medisin, homeopati, akupunktur og antroposofisk forståelsen av sykdomslæren. Faget er felles for profesjonsutdanningene.

Profesjonsutdanning gir rett til medlemskap i respektive fagforbund gjennom en utdannelse i homeopati eller veteropati. Dette kan man gjøre mens man arbeider som naturterapeut under veiledning. Det gjør det lettere å etablere en praksis og bygge opp grunnlaget for sitt arbeide, mens man enda kan dra veksler på kompetanse og erfaring fra Akademiets lærere.

Er du naturterapeut fra før kan du på to år bygge på til en profesjonsutdannelse hvor du kan behandle mennesker eller dyr.

Master eller PhD ved Uclan
Når man har fullført en profesjonsutdannelse kan man ved siden av sin praksis fortsette å bygge på til en engelsk mastergrad. Har du en bachelor fra før kan dette starte tidligere. En slik master kan være innenfor ulike emner selv om de fleste velger integrerende medisin.
Gjennom en slik mastergrad får man konverter sitt studie til studiepoeng og muligheten for å bygge på til en PhD.

Har man en forskerspire i seg er veien klart til å ta en doktorgrad.
Ønsker du mer informasjon om dette så ta kontakt med oss. 

Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no