Naturterapeututdannelsens emneliste

VEKS I
Helse og sykdom
Helhet og enhet
Modellbygging
Helse og helbredelse

VEKS II
Kunnskapsteori
Vitenskapelig metode
Fagenes kunnskapsgrunnlag

VEKS III - Kliniske fag
Anamnese
Metodologi
Helsebevissthet
Terapeututvikling
Praksis klinikker med pasienter

VEKS IV - lovverk
Lover og regler
Etikk
Regnskap og økonomi

Orientalsk medisin / TKM
Filosofi
Zang-Fu
Punkter
Meridianer

Ernæring
Grunnleggende ernæring I
Grunnleggende ernæring II

Holografi / refleksologi
Intro
Soneterapi
Øreakupunktur

Legemiddellære
Intro legemiddellære
Fytoterapi innføring
Bach innføring
Mineralske midler (Periodiske system)
Plante midler (Blomstermidler, Urter, Homeopatiske plantemidler etter APG)
Animalske midler (Sjø-, Edderkopp-, Insekts-, Slange-, Fugle-, og Melkemidler)
Nosoder

Studieoversikt

NAN tilbyr i stigende omfang: 

Enkelt kurs for gamle studenter og andre med interesse for dette.
Omfang 1 helg
 
• En orientering om alternativmedisinske forståelse av mennesket, helse og sykdom. Denne inneholder også en analytisk oversikt over modellbygging og kunnskapsbehandling. Se Enhetsmedisin under den visuelle oversikten
Omfang 2-3 helger

• Grunnfag i integrerende medisin, som gir en grunnleggende forståelse av de viktigste behandlingsformer og hvordan kroppen er bygget opp og virker. (Inkluderer Enhetsmedisinen)
Omfang 1 år.

• 
Utdannelse som Naturterapeut krever at du har Grunnfaget og inneholder medisinsk sykdomslære, samt integrerende sykdomslære og naturmedisinske terapier på et nivå hvor du kan starte praksis. 
Omfang 3 år sammen med Grunnfaget

• Utdannelse som Homeopat eller Veteropat krever at du har utdannelsen som Naturterapeut eller tilsvarende. Denne utdannelsen gir deg den kompetanse som fagforbundene i disse profesjonene krever. Du kan praktisere ved siden av studiene som Naturterapeut under veiledning. 
Omfang 5 år inklusive Naturterapeut utdannelsen og Grunnfaget, alene 2 år.

• Du kan bygge på våre studier og ta en mastergrad eller en doktorgrad gjennom vårt samarbeide med Uclan University of Central Lancashire. ( Se velkomstsiden, eller under den visuelle oversikten)


 

Sidepanel

 
Tekst
Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no