FAQ

Her vil vi samle de hyppigste spørsmålene vi får, og svare på disse.

Heltid - Deltid - Nett
Er studiene på heltid eller deltid eller nett?
Studiene er primært et selvstudie.
Det er ca. 10-12 weekendsamlinger i året á 2-3 dager.
Det er mulig å følge noe av undervisningen på nett, og mer legges over på nett fortløpende.
Det vil aldri bli et rent nettstudie, da bl.a. klinisk praksis, pasientkontakt og relasjonskompetanse må øves. 
Du har mulighet til å arbeide ved siden av studiene. 

Pris
Prisen på studiet er avhengig av om du har noe kompetanse som gir rett til fritak. Siden hvert år på Akademiet har samme studiebelastning og undervisningsmengde er prisen pr. år den sammen. Total prise for ditt studie vil derfor være betinget av om du kun tar Grunnfaget, Terapeututdannelse eller fordypning i linjefagene: Homeopati, Veteropati eller Naturopati. Betalingen er fordelt på 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned og vil avhengig av om du har rett til ett eller flere fritak starte på kr. 2900 pr. måned (11 mnd.).

Jobb
Våre utdannelser gir deg et selvstendig yrke som på lik linje med alle grundere og selvstendig næringsdrivende krever at du har en drivkraft. Om du ikke starter på et tverrfaglig senter vil du jobbe alene eller i en praksis med kolleger. 
Du bør kunne markedsføre deg selv, ha en stayer-evne og forstå at å etable seg er noe som krever tid.
Men du kan få verdens beste jobb og stor grad av frihet. Det er givende og lærerikt å arbeide med dyr og mennesker. 
Som selvstendig næringsdrivende vil du ha mulighet til å jobbe fulltid eller deltid. Du styrer din egen tid og hverdag.

Men studiet er også fantastisk lærerikt og hjelper til selvutvikling og blir en naturlig del av din livslange læring. I dag er det mange som tar ansvar for egen helse og eget liv, der livstil, hobby og yrke kan gå over i hverandre. Våre studier kan brukes på alle disse nivåene.

Dyrehomeopat eller veteropat
Dyrehomeopat er en utdannelsen med et omfang på ca 1/4 av utdannelsen i veteropati. Veteropater har mange flere fag som omhandler alt fra VEKS fag, etablering av praksis, akupunktur, urter, fór m.m. Homeopati nivået på veteropatiutdannelsen er også av et langt mer omfattende nivå og oppdatert til det nyeste på området til enhver tid. Kravene fra veteropatiforbundet er kun dekket av veteropati utdannelsen.

Dyreakupunktør eller veteropat
En dyreakupunktør er ofte utdannet som menneskeakupunktør eller veterinær. En veteropat har akupunktur utdannelse tilpasset det å arbeide med dyr. I tillegg til mange andre fag, og er dermed en mye mer omfattende og bred utdannelse. Se Dyrehomeopat over.

Hvor bestiller jeg bøker?
Du finner mange av bøkene til studiet på nettet
Men vi har fått en avtale med Embrys som gjør at du får en rabatt og at det settes av penger til Akademiets bibliotek samtidig. Så vi oppfordrer deg til å bruke denne linken (Trykk her).


NAN tar forbehold om endringer.
Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no