Jobb / ┼ jobbe som veteropat

┼ jobbe som veteropat

Å arbeide som veteropat er som en alternativmedisinsk veterinær, veteropaten er homeopatens og akupunktørens svar på behandling av dyr.

Du vil både ha en lokalitet der du tar imot små dyr, primært hund og katt, men også bevege deg ut for å behandle hester og andre dyr.

Du vil lære å observere dyr og få den nødvendige informasjon fra eiere til å danne deg et godt bilde av dyrets helsetilstand, plager, sykdommer, årsaker og hvordan dyret reagerer eller tilpasser seg.

Noen ganger vil det være spesifikke midler eller akupunkturpunkter som du vil bruke, andre ganger vil du se sammenheng mellom dyr og miljø dyr og eier, eller mellom de ulike opplysningene du får om hunden eller katten som gjør at du ser en dypere sammenheng som åpner for å arbeide mer grunnleggende.

Du vil lære å tolke informasjonen inn i den forståelsen man legger til grunn i både homeopati, akupunktur, antroposofisk medisin og vestlig medisin gjennom faget integrerende medisin.

Dyr og barn er kjent for å reagere rask på behandling, men du vil også møte utfordringer der du må behandle enkelte dyr regelmessig over tid.

Selv om du primært kommer til å bruke homepati og akupunktur, vil du også bruke urter, fór og massasje/streching ved siden av andre alternatie støtteterapier.

Som veteropat kan du selvsagt også arbeide med produksjonsdyr for å optimalisere helse, redusere bruk av antibiotika og resistensutvikling. Eller for å forske på hvordan man kan optimalisere helsen til produksjonsdyr.

Det er et stort behov for veteropater, men også behov for å bevissgjøre dyreiere, bønder og produksjonsenheter om tilbudet.
Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no