Jobb / ┼ jobbe som homeopat

┼ jobbe som homeopat

En Homeopat jobber med å finne den substans i naturen som best matcher pasienten og dennes symptombilde. En slik substans tenker man seg at resonerer med pasientens vitalitet og at dette aktiverer immunsystemet og hele mennesket i riktig retning. 

Dette kaller vi likhetsloven; Similia similimus curentur som betyr "likt skal likt helbrede".

For å få til dette er det mange kunnskapsområder man skal beherske.

Homeopati studiet er derfor et utrolig spennende studie som er vanskelig å beskrive med få ord. La oss se på dette gjennom å se hva studiene fører frem til.

Når du er ferdig utdannet homeopat så vil du nærme deg pasienter på en unik måte, du vil lære å se sammenheng mellom sykdommer og symptomer, årsaker og hendelser i livet på en enhetlig måte.
Du vil finne en rød tråd, et tema som ofte beskrives som en polaritet. Dette gjenspeiler seg på alle nivåer (fysisk og psykisk).
Et slikt tema vil også være den mestringsstrategi eller måte dette mennesket nærmer seg sine utfordringer i livet.
Slik kan du behandle hele mennesket på en dyp måte. Andre ganger vil det være akutte plager, lettere sykdom der det holder å finne den mest like symptom sammensetning. Eller at du vil vite hvilke midler som er de mest aktuelle for slike typer problemer.

Du vil derfor ofte søke etter hvilket middel fra naturen som har den samme tematikk eller det samme symptom kompleks, det vi kaller et symptombilde.

På dette området har homeopatifaget vært gjennom en rivende utvikling. Allerede mens man snakker med pasienten vil man kunne få mistanke om hvor i naturen man vil finne det likeste midlet.
Kanskje vil pasientens sensitivitet for omgivelsene, og andre viktige symptomer gjøre at du blir sikker på at denne pasienten vil trenge et middel fra planteriket. Du vil kanskje til og med vite under hvilken hovedgruppe og familie du mest sannsynlig finner planten.

Til dette arbeide brukes avanserte dataprogrammer for å analysere pasientens symptomer slik at du kan finne det best egnede midlet.

Det er også viktig å velge dosering og lære om hvordan du følger opp og løser de ulike typer reaksjoner som kan følge av behandling og helbredende prosesser.

For å kunne gjøre dette, må du lærer deg å snakke med mennesker, få frem de ulike symptomer, skape en relasjon som gjør at du får nødvendig informasjon.

Du må lære hvordan du ser sammenheng mellom symptomer utover vestlig medisin og bygge bro mellom fysiske plager og psykologiske mønster. Her er fagene enhetsmedisin og integrerende medisin vesentlige.

Du må lære både kvaliteter i mineral, plante og dyreriket og hvordan du kjenner disse igjen. Du må lære om naturens utvikling og hvordan de ulike trinn i utviklingen kan brukes til å finne det mest riktige midlet.

Vel så viktig som å lære om botanikk, kjemi og zoologi for å finne det optimale midlet, så må du lære om menneskets oppbyggning, funksjon og reaksjon ved sykdom og hva som skjer når kroppen selv stimuleres til helbredelse. Denne utviklingen er vesentlig for å vurdere de ulike reaksjoner og om prosessen går i riktig retning.

Du vil også lære hva du skal gjøre i de ulike situasjoner som oppstår.

Homeopatistudiet gir en enhetlig forståelse av botanikk, kjemi, zoologi, medisin, psykologi m.m.

Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no