NAN Norsk Akademi for Naturmedisin

NAN ble etablert i 1975 som den første utdannelsen i Norge innenfor feltet alternativmedisin.

NAN er den eneste skolen som tilbyr profesjonsutdannelse for homeopater og veteropater.
 
NAN er også den eneste skolen som tilbyr muligheten til å bygge på til Mastergrad og PhD gjennom Uclan University.

På NAN kan du starte med et grunnfag på 1 år som gir en oversikt over fagfeltet alternativmedisin. Dette gir en oversikt over de ulike behandlingsformene med deres kunnskapsgrunnlag og forståelsen av sykdom og helse. I tillegg lærer du om kroppensoppbygning og funksjon m.m.

Dette er også det første året i en 3-årig utdannelse som naturterapeut. Som naturterapeut kan du starte praksis under veiledning mens du fullfører en fordypning i homeopati eller veteropati.  

Dette gir en fullverdig profesjonsutdannelse etter fagforbundenes krav.

Studiene er deltidsstudier og kan tas ved siden av andre studier eller jobb.

Mastergrad og PhD

Gjennom vårt samarbeide med Uclan University, kan du etter 3 år starte praksis, bygge på med 2 år for en fagutdannelse og så starte på en mastergrad. 

Dette kan være en mastergrad i integrerende medisin, ernæring, homeopati, urter m.m.

Masterstudiene er nettbaserte på deltid og kan kombineres med praksis.

Har du en forskerspire i deg kan du bygge videre til en doktorgrad.

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om disse mulighetene.
Kanskje har du kompetanse fra før som kan kombineres slik at du kan starte på mastergraden ved siden av profesjonsstudiene.

Profesjonstudiene

Som naturterapeut har du mulighet til å starte praksis mens du tar en profesjonsutdannelse.
Dette er en god kombinasjon der du kan bli veiledet inn i yrkeslivet og slipper å ta hele løftet inn i praksis alene.

Profesjonsutdannelsene fører til medlemskap i respektive fagforbund. 

Ønsker du å arbeide med dyr så er veteropatien det opplagte valget. 
Her lærer du å behandle dyr både ut i fra homeopati og akupunktur, fór og andre støtteterapier. Slikt sett er en veteropat både en dyrehomeopat, en dyreakupunktør, dyremassør m.m.

Vil du arbeide med mennesker er valget homeopati. 
Som homeopat har du også en basiskompetanse i ernæring og støtteterapier, men arbeider primært med homeopati. 

Norsk Akademi for Naturmedisin  | Tlf.: 92495111 | mail@nan.no